Atlantik'te

Füze, Kuzey Atlantik'te bir su üstü gemisinden ateşlenmiş.

Die Rakete wurde von einem Überwasserschiff im Nordatlantik abgefeuert.

Totaliter düşünceyi mağlup edip, aynı anda hem Pasifik'te hem de Atlantik'te savaş kazandık.

Wir zerschlugen den Totaliarismus und gewannen einen Krieg am Pazifik und am Atlantik gleichzeitig.