Barbara

Barbara, sana özel bir soru sormak istiyorum.

Barbara, ich möchte Sie etwas Persönliches fragen.

Barbara, her şey yolunda mı?

Barbara, alles in Ordnung?

Barbara Castle benimle konuşmak istiyor.

Barbara Castle will mich sprechen.

Barbara Stone kaçırıldı.

Barbara Stone entführt.

Merhaba, benim adım Barbara.

Hallo, ich heiße Barbara.

Barbara, gel buraya.

Barbara, komm her.

Barbara, bizler donanmanın hemşireleriyiz, turist değil.

Barbara, wir sind Navy-Schwestern, keine Touristen.

Santa Barbara" Aynı saatte ama başka kanalda.

Santa Barbara", selbe Zeit aber ein anderer Sender.

Barbara seni arıyor.

Barbara sucht dich.

Dale Barbara siz misiniz?

Sind Sie Dale Barbara?