Bob

Çok tatlı Sünger Bob.

Sie ist hübsch, SpongeBob.

Arkadaşlarım bana Suçiçeği Bob derler.

Meine Freunde nennen mich Pocken-Bob.

Bu yazılanlara el koyuyorum, Bob.

Dieses Manuskript wird konfisziert.

Bob'un hayatını yaşamak.

Bobs Leben mitzuleben.

Merhaba, Doktor Bob'un "Yas Seminerleri" için arıyorum.

Hallo, ich vertrete Dr. Bobs Trauerseminare.

Seni işe ben aldım, Bob.

Ich hab dich eingestellt, Bob!

Bob Amca, gerçekten sen misin?

Onkel Bob, bist du's wirklich?

Merhaba, ben Bob Thomas.

Hallo, ich bin Bob Thomas.

Mutlu Noeller Bob.

Frohe Weihnachten, Bob.

Beni duyuyor musun Bob?

Hören Sie mich, Bob?