Borgia

Kardinal Borgia yeterli oy çoğunluğunu satın aldı.

Kardinal Borgia hat die benötigte Mehrheit gekauft.

Kardinal Borgia, taç giyme törenini bir papa gibi gerçekleştirdiniz.

Und du, Kardinal Borgia, hast die Krönung vollzogen wie ein Papst.

Yüce Piskopos, Baş Yardımcı Kardinal Rodrigo Borgia'yı dinleyecek.

Der Pontifex Maximus hört Vizekanzler Rodrigo Kardinal Borgia.

Kardinal Borgia, yeterli oy çoğunluğunu sağladı.

Kardinal Borgia hat die nötige Mehrheit.

Kız kardeşim, Lucrezia Borgia.

Meine Schwester, Lucrezia Borgia.

Kardinal Cesare Borgia'yı.

Kardinal Cesare Borgia.

Görünen o ki bir Borgia'yı ancak bir Borgia gerçekten sevebilir.

Nur ein Borgia, so scheint es, kann einen anderen Borgia wahrhaftig lieben.

Ve Kardinal Borgia'da mutlulukla kabul etmektedir.

Und Kardinal Borgia willigt freudig ein.

İspanya'ya geri dön Borgia!

Zurück nach Spanien, Borgia!

Borgia bitkisi olduğunu söyledi.

Sie nannte es Borgia-Pflanze.