Bruce

Bu çocuk, Bruce Bogtrotter, ahlaksız bir hırsız.

Dieser Benno Breikopp ist ein gemeiner, mieser Dieb.

Mutlu noeller Bruce.

Frohe Weihnachten, Bruce.

Teşekkür ederim Bruce.

Vielen Dank, Bruce.

Bruce, kim bu insanlar?

Bruce, wer sind diese Leute?

Ben Görgü Tanığı Haber Programından Bruce Nolan.

Ich bin Bruce Nolan. Eyewitness Nachrichten.

Bruce, burada kal.!

Bruce, bleib hier.

Bruce Wayne, Bay Sabi.

Bruce Wayne ist Mr. Sobhi.

Çok memnun oldum Bruce.

Freut mich sehr, Bruce.

Bu sefer gerçekten sıçtın, değil mi Bruce?

Diesmal hast du's wirklich vermasselt, Bruce.

Bruce Lee, savunma sanatlarının efendisi.

Bruce Lee, Schutzpatron der Selbstverteidigung,