Cronus

Ra, Nirrti, Cronus, Zipacna, bir zamanların güçlü Sistem Lortları, şimdi hepsi sana hizmet ediyor.

Ra, Nirrti, Cronus, Zipacna, alle waren einst mächtige System Lords und nun dienen sie alle dir.

Ra, Hathor, Setesh, Heru-ur, Sokar, Cronus ve Apophis'i öldürenler.

Die, die Ra, Hathor, Setesh, Heru-ur, Sokar, Cronus und Apophis töteten.

Lordum, Cronus bizi selamlıyor.

Mein Lord, Cronus ruft uns.