Dünya'ya

Dünya'ya bir yol bul.

Finde einen Weg zur Erde.

Dünya'ya açılan tüm ışınlanma bağlantılarını kapatın.

Schließt jetzt alle Teleporter-Links zur Erde.

Ne? Dünya'ya geri geliyor.

Sie kommt zurück zur Erde.

Dünya'ya giden bir yol.

Einen Weg zur Erde.

Üçüncü dünya ülkelerinde mikro finansı geliştirmek için Bolivia'ya seyahatlere çıkıyor.

Reist häufiger nach Bolivien, um Mikro-Finanzierungen in Dritte-Welt-Ländern voranzubringen.

Onlar da Dünya'ya en az sizin kadar sadık.

Sie sind der Erde genauso IoyaI ergeben wie Sie.

Ya da dünyanın komedi başkentine ne dersin?

Oder in der Welthauptstadt der Comedy?

Ya dünyanın en büyük vakumunu koruyorlar Ya da Chan orada tutuluyor.

Entweder bewachen sie das Weltweit größte Vakuum oder dort wird Chan festgehalten.

İskele yönü, Dünya'ya çevriliyor

'Anlegestelle wird der Erde zugewandt'

Bitkiler, saldırganca davranmaya başladı ve Dünya'ya saldırıya geçtiler.

Doch das Mond-Experiment scheiterte und die Pflanzen wucherten unkontrolliert weiter.