Dünyadaki

Dünya çapında haberler meşhur ziyaretçiler.

Weltweite Berichterstattung, prominente Besucher.

Stuff-N-Hug'a hoşgeldiniz, bir Eğlence-İşleri dünyası.

Wilkommen bei Stuff-N-Hug, ein Funworks Liebeslabor!

Daha iyi dünyalar kurar.

Wir erschaffen bessere Welten.

Dünya'ya açılan tüm ışınlanma bağlantılarını kapatın.

Schließt jetzt alle Teleporter-Links zur Erde.

Siz Dünyalılar en olağan dışı, kışkırtıcı kişilersiniz.

Sie Erdleute sind sehr ungewöhnlich, sehr stimulierend.

Ne? Dünya'ya geri geliyor.

Sie kommt zurück zur Erde.

Hayaletler. Dünyada hapsolmuş mutsuz ruhlar.

Geister, wie feindselige, erdgebundene Gespenster.

İki dünya arasında kalacaksın.

Gefangen zwischen zwei Welten.

Büyük yönetici, dünya çapında hisseler.

Großer Unternehmer, weltweite Interessen.

Ama sonra dünya değişti.

Aber dann änderte sich alles.