Dünyadaki

Kısa bir süre sonra da, çok sağlıklı bir oğlan dünyaya getirdi.

Kurz danach hat sie einen gesunden Jungen zur Welt gebracht.

Bu tamamen değişik bir dünya.

Das ist eine völlig andere Welt.

Bay Dux hala dört dünya rekorunun sahibidir:

Mr. Dux hält noch immer vier Weltrekorde.

Ve Bayan Watchett da dünyadaki en iyi aşçı.

Und Mrs. Watchett ist die beste Köchin der Welt.

Dünyadaki en sinir bozucu ikinci sesi duymak ister misin?

Willst du mal das zweitnervigste Geräusch der Welt hören?

Evet, New York, dünya üzerindeki en dost canlısı yer olmalı.

New York muss der freundlichste Ort der Welt sein.

Onlar bilek güreşinde dünyanın en iyileri.

Sie sind die besten Armdrücker der Welt:

Dünya için ve benim için de, her zaman ideal bir insan oldun.

Für die Welt wie für mich bist du ein Ideal gewesen. Immer.

Sen dünya ağırsiklet boks şampiyonusun.

Du bist der Weltmeister im Schwergewicht.

Türünüzün uzun yaşadığını biliyordum, ama Dünya'yı bu kadar zaman önce ziyaret ettiğinizi bilmiyordum.

Ich wusste, Sie sind langlebig, doch nicht, dass Sie die Erde vor so langer Zeit besuchten.