David

David

David'in günlük ritüeli.

Davids tägliches Ritual.

Bu pasta okulu büyük bir finansal bağlılık olacak David.

Diese Konditorschule wäre eine große finanzielle Verpflichtung, David.

David, lütfen dikkatli ol.

David, sei bitte vorsichtig.

David, dikkatli ol, lütfen.

David, sei vorsichtig, bitte.

Müdür David bize bir mesaj bırakmış.

Direktor David hinterließ uns eine Nachricht.

Oh, David. Senin için küçük bir hediyem var..

David, ich habe ein kleines Geschenk für Sie.

Merak etme. Birkaç yıl sonra David de biz moruklar gibi uyarıcı meraklısı olur.

Keine Sorge, in ein paar Jahren ist David ein Kaffee-Junkie wie wir Alten.

Sana gerçekten ihtiyacı var David.

Sie braucht dich wirklich, David.

Biliyor musun David Teşekkür etmek istiyorum.

Wissen Sie, David, ich möchte Ihnen danken.

David Clarke'ın kızı.

David Clarkes Tochter.