dick

Dick

Onlar animasyon. Dick

Sie sind animiert.

Ben Dick Jones için çalışıyorum!

Ich arbeite für Dick Jones!

İyi bir satıcı bir sandalla Moby Dick'in peşine düşerken tartar sosunu da yanında götürür.

Ein guter Verkäufer jagt Moby Dick in einem Ruderboot, und hat die Remouladensauce dabei.

Müdür Dick'le anlaşmak istiyor, ama Kolar Sanitation

Der Verwalter will weiterhin Dick, aber diese Kolar-Stadtreinigung

Dick, buraya gel.

Dick Komm her.

Bay ve Bayan Brown ve çocukları Dick ve Jane.

Mr. und Mrs. Brown. Und ihre Kinder Dick und Jane.

Bana neden Dick diyorsun?

Warum nennen Sie mich Dick?

Dick seni arıyor!

Dick sucht dich!

Ben Büyük Dick Blaque'im.

Ich bin Big Dick Blaque.

Ne haber, Dick?

Wie geht's, Dick?