Dr

Dr. List. Gizlenmiş bir uçak yaklaşıyor.

Ein getarntes Flugzeug nähert sich.

Dr. Whittle ona tonik vermişti.

Dr.Whittle gab ihr ein Stärkungsmittel.

Umarım uyum sağlayabilirsiniz, Dr. Scott.

Hoffentlich sind Sie anpassungsfähig.

Dr. Ruth der ki: "Şiddet, cinsel bozukluğun bir ifadesidir.

Dr. Sigmunde sagt: "gewalt ist ein Ausdruck sexueller Frustration.

Dr. Mallard'ın bulgularını doğruladınız mı?

Sie bestätigten Dr. Mallards Befunde.

Dr Pulaski'nin en büyük tıbbi yeteneği, onun empatisidir.

Dr Pulaskis größte Fähigkeit ist ihr Einfühlungsvermögen.

Dr Bashir'in yıllık raporunun süresi haftaya bitiyor.

Dr. Bashirs Jahresbericht ist nächste Woche fällig.

Üzgünüm Picard, Dr Pulaski'nin ışınlayıcı izini sildik.

Ich bedaure. Wir haben Dr Pulaskis Transporteraufzeichnungen gelöscht.

Dr. Dopley'nin Kızılderili İlacı.

Dr. Dopleys indianisches Heilmittel.

Belki Dr. Kadar bu konuda bize yardım edebilir.

Vielleicht kann uns Dr. Kadar dabei helfen.