Dukat

Neden Garak Gul Dukat'ın kuyusunu kazmak istiyor?

Warum sollte Garak Gul Dukat unterminieren wollen?

Hatırladığım kadarıyla, Gul Dukat, bir oyun oynamıştık ve sen hile yapmıştın.

Soweit ich weiß, Gul Dukat, spielten wir es einmal und Sie schummelten.

Gul Dukat'ın solucan deliğinin öbür tarafında sorunları vardı.

Gul Dukat hatte Probleme auf der anderen Seite des Wurmlochs.

Neden Dukat'ın maskesini düşürmek istedin?

Wieso wollten Sie Dukat bloßstellen?

Ah, Dukat, yoğun bir gün geçirdim.

Dukat, ich hatte einen schweren Tag.

Gul Dukat gelmemi istedi.

Gul Dukat bat mich mitzukommen.

Şef, Gul Dukat ile burada kal.

Chief, Sie und Gul Dukat bleiben hier.

Ve Gul Dukat bu soruşturmanın en önemli tanıklarından biri değil mi?

Und ist Gul Dukat nicht einer der Hauptzeugen der Untersuchung?

Gul Dukat geri alacağız.

Wir werden Gul Dukat zurückholen.

Gul Dukat senin altuzay mesajına yanıt veriyor.

Gul Dukat möchte Sie auf einer Subraumleitung sprechen.