Duvardaki

Çelik duvarları, güvenliği, mühürlü kapıları aştınız.

Stahlwänden, Wachpersonal, versiegelten Türen vorbeizuschaffen?

Belki hoş bir duvar halısı veya boyamak olabilir.

Vielleicht ein hübscher Wandteppich oder ein Gemälde.

Bir duvar dolusu Meksikalı dişi gibi.

Wie eine Wand voller mexikanischer Zähne.

Ama hala bir duvarı ayakta.

Aber eine Wand steht noch.

Geniş koruma duvarları, iki aynalı sürücüler.

Erweiterte Firewalls, zwei gespiegelte Festplatten.

Dört duvar, bir evi inşa eder.

Vier Wände bilden ein Heim.

Onun mirası bu duvarların içinde yaşamaya devam edecek.

Sein Erbe wird innerhalb dieser Mauern fortdauern.

Yıkıldı, ama bir duvarı hala ayakta.

Abgerissen.. Aber eine Wand steht noch.

Ama mezbahaların duvarları camdan değil.

Aber Schlachthäuser haben keine Glaswände.

Bu duvarlardan hiçbir şey geçemez.

Nichts kann diese Wände durchdringen.