Dyle

Gerçekten Carson Dyle'ın erkek kardeşi misin?

Bist du wirklich Carson Dyles Bruder?

Sana bir şans vereceğim, Dyle.

Ich gebe dir eine Chance, Dyle.

Carson Dyle'ın erkek kardeşi yok.

Carson Dyle hatte keinen Bruder.

Hayır, o Carson Dyle değil.

Nein, das ist nicht Carson Dyle.

Peki, bir Bayan Dyle var mı?

Gibt es eine Frau Dyle?

Bay Dyle'ın odasında mı?

In Herrn Dyles Zimmer?

Şimdi beni iyi dinle, Dyle.

Hör mir genau zu, Dyle.