Elimizdeki

Elimde bir kanıt yok ama senelerdir Victoria'nın yüzünü inceliyorum.

Ich habe keine Beweise, aber ich habe Victorias Gesicht jahrelang studiert.

Elimizde küçük bir filo tutarız, belki yarım düzine tekne.

Wir unterhielten eine kleine Flotte, vielleicht ein halbes Dutzend Boote.

Bir el falcısı yüzüne bakarak Marshall'ın geleceğini okuyabilir.

Ein Handflächenleser könnte Marshalls Zukunft anhand deines Gesichts vorhersagen.

Daha çok yasadışı ilaçlara el konmuş ve uyuşturucu tacirleri tutuklanmıştır.

Wir haben mehr illegale Drogen beschlagnahmt, mehr Drogenstraftäter verhaftet.

Creedy pisliğini haftalardır elimizde kelebek tutar gibi tutuyoruz.

Wir haben Grusel-Creedy seit Wochen aufgespießt wie einen Schmetterling.

Silahlı soygundan elimizde FBI tanıklarımız var, saldırı, adam kaçırma.

Wir haben FBI-Zeugen für bewaffneten Überfall, Körperverletzung, Entführung.

Senin için, elimde başka bir var.

Ich habe eine andere Aufgabe für Sie.

Ama elimde daha da iyi bir şey var.

Aber ich habe sogar noch etwas Besseres.

Bak Şunu çıkarabilirsek En azından elimizde bir şey olur.

Schau, wenn wir sie losbekommen, haben wir zumindest etwas.

Elimizde hiçbir şey yok.

Wir haben gar nichts.