Görünüşe

Görünüşe göre atalarım bu şeyleri yüzyıllardır kuşaktan kuşağa geçiriyorlarmış.

Meine Vorfahren haben dieses Zeug scheinbar seit Jahrhunderten überliefert.

Üvey kız kardeşim. Görünüşe bakılırsa meth müptelası annesi ölmüş.

Sie ist meine Halbschwester, dessen Methhead-Mutter anscheinend gestorben ist.

O huysuz dış görünüşün altında gerçek bir romantiğin kalbi var.

Unter diesem rauen Äußeren liegt ein Herz eines wahren Romantikers.

Görünüşe göre, bu akşam iki kadim dost kaybettim.

Anscheinend habe ich heute Abend zwei alte Freunde verloren.

Gece terlemeleri görünüşe göre lenfomada pek yaygın bir semptom.

Nachtschweiß ist offenbar ein häufiges Symptom bei malignen Lymphomen.

Görünüşe göre bazı insanlar asla değişmiyor.

Scheinbar ändern sich manche Menschen nie.

Görünüşe göre tahliye hikâyesinde doğruluk payı varmış.

Offenbar steckt hinter ihrer Evakuierungsstory ein Körnchen Wahrheit.

Görünüşe göre baş editörleri dün gece vurularak öldürülmüş.

Anscheinend wurde ihr Chefredakteur letzte Nacht erschossen.

Görünüşe bakılırsa, yeni iletişim araçlarına kavuşuyoruz.

Anscheinend bekommen wir neue Kommunikationsausrüstung.

Ama bir gün bu güzel görünüşün kaybolacak.

Aber eines Tages, verblasst dieses gute Aussehen.