Habib

Sayın Başkan, Habib Marwan tarafından kaydedilen kaseti izledik.

Mr. President, wir haben ein Video von Habib Marwan gesehen.

Nükleer başlıklı bir füze bu adam tarafından fırlatıldı. Habib Marwan.

Dieser Mann, Habib Marwan, hat eine Atomrakete abgefeuert.

Bizi General Habib gönderdi.

General Habib schickt uns.

Kardeş Abdullah Habib?

Bruder Abdullah Habib?

Habib hâlâ sorguya çekiliyor, Bill.

Habib wird noch immer verhört, Bill.

Yaz kardeşim Molla Habib!

Schreib mein Bruder Molla Habib!