hart

Hart

Bir gün, sen de senin garibini bulacaksın, Zoe Hart.

Eines Tages wirst du auch deinen Verrückten finden, Zoe Hart.

Bayanlar ve baylar, FBI'dan ajan Gracie Hart.

Ladies und Gentlemen, Gracie Hart vom FBI!

New York, Zoe Hart'a aşık!

New York liebt Zoe Hart!

Hey, Dr. Hart.

Hey, Dr. Hart.

Bayan Hart'ın babası Ronald Taylor.

Mrs. Harts Vater heißt Ronald Taylor.

White Hart Lane, Spurs'un stadyumu.

White Hart Lane, Heimstätte der Hotspurs.

Biz ona Hart diyoruz.

Wir nennen ihn Hart.

Jonah, Zoe Hart'ın iyi bir insan olduğunu, söylemek istedim, tamam mı?

Jonah, ich wollte nur sagen, dass Zoe Hart ein guter Mensch ist, okay?

Bay Hart, rahatsız ettiğim için özür dilerim.

Mr. Hart, entschuldigen Sie die späte Störung.

Roxie Hart'ın günlüğü.

Roxie Harts Tagebuch.