Henry

Henry'nin biyolojik annesi misiniz?

Sie sind Henrys leibliche Mutter?

Nasıl? Gold'un oğlu, Henry'nin babası mı?

Wie bitte, Golds Sohn ist Henrys Vater?

Henry'nin kitabını okudun, değil mi?

Sie lasen Henrys Buch, stimmt's?

Sen Henry'nin kitabını okudun?

Sie haben Henrys Buch gelesen?

Henry'nin babası kim ki?

Wer ist Henrys Vater?

Henry'nin annesi, değil mi?

Sie sind Henrys Mutter, stimmt's?

Henry'nin son arzusu.

Henrys letzter Wunsch.

Henry, sana çok önemli bir şey sormam gerek.

Henry, ich muss dich etwas sehr Wichtiges fragen.

Bu çok güzel bir kitap Henry.

Ein sehr gutes Buch, Henry.

Henry, bunun için vaktimiz yok.

Henry, dafür ist jetzt keine Zeit.