Holly

Sen Holly'nin babası mısın?

Sie sind Hollys Vater?

Bakın, Dr. Holly Martin burada kalkış araçlarının tasarımında en yetkin kişi.

Oh schau, da ist Dr. Holly Martin, führende Autorität für Trägerraketen Design.

Tanıştığımıza memnun oldum, Holly.

Nett dich kennenzulernen, Holly.

Hayır, hayır Holly, devam et. Peki

Nein, nein, Holly, rede weiter.

Holly hiçbir şey bilmiyor.

Holly weiß gar nichts!

Holly, burası bir sirk.

Holly, dies ist ein Zirkus.

Holly, devam et.

Holly, mach weiter.

Benim adım Holly King.

Ich bin Holly King,

Selam Bayan Holly.

Hallo, Miss Holly.

Buddy Holly iyi bir garsona benzemiyor.

Buddy Holly ist kein guter Kellner.