Hunter

Ben Ashley, Hunter'ın ablasıyım.

Ich bin Ashley, Hunters Schwester.

Hunter May seni oğlum Dale ile tanıştırayım.

Hunter May, darf ich Ihnen meinen Sohn vorstellen, Dale.

Bol şans Hunter May.

Viel Glück, Hunter May.

Bize yalan söyledin, Hunter.

Sie haben uns angelogen, Hunter.

Sen de Lance Hunter olmalısın.

Sie müssen Lance Hunter sein.

Bölge Savcısı Mark Hunter açılış açıklamasını verecek

Bezirksstaatsanwalt Hunter wird sein Eingangsplädoyer halten

Güvenli bir şey düşün. Holly Hunter ya da Don Cheadle gibi!

Denk an etwas ungefährliches, wie Holly Hunter oder Don Cheadle!

Travis onun babası. Hunter da onun oğlu.

Travis ist sein Vater und Hunter ist sein Sohn.

Bob Hunter, Lee Mcdermott, sizleri Andrew'un yeni hayat arkadaşı Doktor Alex Cominis'le tanıştırmak isterim.

Bob Hunter, Lee McDermott, ich würde euch gerne Andrews neuen Lebenspartner, Dr. Alex Cominis, vorstellen.

Hadi Hunter, hadi.

Komm, Hunter, komm.