Ingiliz için Türkçe-Almanca çeviriler:

englisch · Engländer · Brite · diğer çevirileri

Ingiliz englisch

Eğer onu bazen boşa çıkarabilirsen, ona İngilizce öğretmek isterim.

Wenn Sie ihn manchmal missen können, kann ich ihm Englisch beibringen.

Affedersiniz İngilizce biliyor musunuz?

Entschuldigung. Sprechen Sie Englisch?

İngilizce konuş, ahbap.

Englisch, Kumpel. Englisch.

Ingiliz Engländer

Siz İngilizler için her şey eğlenceli.

Für Sie Engländer ist immer alles Spaß.

İngilizler ürkütücü konularla ilgililer.

Engländer sind vom Morbiden fasziniert.

Ama sen büyük, önemli İngiliz adam.

Aber Sie der große, wichtige Engländer.

Ingiliz Brite

Ben de İngiliz'im.

Ich auch Brite.

Ama bir İngiliz ajanıydı.

Er ist aber doch Brite.

İngiliz de mi değilsin?

Du bist auch kein Brite?