Japonya için Türkçe-Almanca çeviriler:

Japan · diğer çevirileri

Japonya Japan

Siz belki Japonya'nın ilk profesyonel sürücüsüydünüz.

Sie waren wahrscheinlich der erste Profidrifter Japans.

Peki ya Kanada, Avustralya ya da Japonya?

Was ist mit Kanada, Australien oder Japan?

Sen hiç Japonya'da bunu yaptın mı? Wasabi!

Hast du jemals das hier in Japan gemacht?