John

John

Uyarıcı alıyordum, John.

Ich nehme AufputschmitteI.

Deneyeceğim, ama biraz vakte ihtiyacım var, John.

Ich werd's versuchen, aber ich brauche etwas Zeit, John.

Prens John yarın bir okçuluk turnuvası düzenliyor.

Prinz John veranstaltet morgen ein Bogenschießen-Turnier.

John seni görmek istiyor.

John möchte dich sehen.

Sana nasıl yardım edebilirim John?

Wie kann ich Ihnen helfen, John?

Dediğim gibi, sana bir şey buldum, değil mi, John?

Ich hab doch gesagt, ich hab einen für dich, oder, John?

John, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim.

John, ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen.

Yardımın için teşekkürler John.

Danke für deine Hilfe, John.

Yardımına ihtiyacım var John.

Ich brauche lhre Hilfe, John.

Her köşede bir tehlikenin gezdiğini düşünüyorsun ama tehlike yok, John.

Sie denken, an jeder Ecke lauert etwas, aber da ist nichts, John.