Jonas

Jonas'ın geçen yılki aktivitelerini de çıkar.

Zeig auch Jonas' letztjährige Aktivität.

Bay Jonas, ışınlayıcılara hemen ihtiyacımız var.

Mr Jonas, wir brauchen den Transporter sofort.

İyi iş, Bay Jonas.

Gute Arbeit, Mr Jonas.

Merhum Amiral Jonas Titus'un torunu Emil Titus Mississippi'de doğdu ve orada büyüdü.

Emil Titus, der Enkel des verstorbenen Admiral Jonas Titus, geboren und aufgewachsen in Mississippi.

Gel buraya hayatım, Joseph ve Jonas ve yoldaki minik Josiah, basit bir hayat sürüyoruz.

Komm her, Schatz, und Joseph, Jonas und Klein-Josiah, der unterwegs ist, wir führen ein einfaches Leben.

Jonas, burada kal.

Bleib hier, Jonas.

Benim adım Jonas.

Ich heiße Jonas.

Senin bir sırrın var Jonas?

Hast du ein Geheimnis, Jonas?

Jonas, bize yardım etmelisin.

Jonas, du musst uns helfen.

Oliver Jonas Queen.

Oliver Jonas Queen.