Juliet için Türkçe-Almanca çeviriler:

Julia · diğer çevirileri

Juliet Julia

Ama sen ve ben ruh eşleriyiz, Rome ve Juliet gibi.

Aber du und ich sind Seelenverwandte, wie Romeo und Julia.

Ama Romeo ve Juliet Heer ve Ranjha, Leyla ve Mecnun

Aber Romeo und Julia, Heer und Ranjha, Laila und Majnu,

Romeo ve Juliet gibi mi?

Wie Romeo und Julia.