Körleştiren

Körleştiren bir kavrayış gibi, saf gerçeklik gibi.

Wie eine blendende Erkenntnis, wie reine Wahrheit.