Kafadarlar

İyi geceler Kafadarlar. Sizler harika dostlarsınız.

Gute Nacht, Buddies, ihr seid tolle Freunde.

İyi şanslar Kafadarlar!

Viel Glück, Buddies!

Babi gerçekten Kafadarlar'la tanıştı.

Babi kennt die Schatz-Buddies wirklich.

Her şey Babi ile Kafadarlar tanıştığında başladı.

Es geschah alles, als Babi die Buddies traf.

Üç Kafadarlar. Goldsmith Filmcilik, Hollywood, California.

Die drei Amigos, Goldsmith Pictures, Hollywood, Kalifornien.

Üç Kafadar, Hollywood, California.

Drei Amigos, Hollywood, Kalifornien.

Kafadarlar ve yen arkadaşları deve kaçtılar ve

Die Buddies und ihre neue Kamelfreundin entkamen.

ARTIK BİZİ SADECE TEK ŞEY KURTARABİLİR ÜÇ KAFADARLAR!

JETZT KÖNNEN UNS NUR NOCH DIE DREI AMIGOS RETTEN!

Merak etmeyin Kafadarlar. Kabilem buraya geldi.

Keine Sorge, Buddies, mein Stamm war hier.

İşte şimdi tüm Kafadarlar elimizde.

Jetzt haben wir alle Amigos.