Kayınpederiniz

Kayınpederiniz, Graham'in naaşıyla birlikte otopsi için buraya geliyor.

Ihr Schwiegervater begleitet Graems Leiche für eine Autopsie hierher.

David Hadas kayınpederiniz miydi?

Ihr Schwiegervater war David Hadas?

Horrox ve kayınpederiniz gibi siz de yanılıyorsunuz.

Irren, wie Horrox und Ihr törichter Schwiegervater.