Kollar

Kollar, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz.

Arme, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.

Kollar, bacaklar, eller

Arme, Beine, Hände.

Kollar düz, gözleri ileride.

Arme hoch! Augen geradeaus.

Tuşlar, kollar, tekerlekler var. Monitör yok.

Es gibt Tasten, Knöpfe, Spindeln, keinen Monitor.

Biz kardeşiz ve kardeşler birbirlerini kollar.

Wir sind Brüder. Und Brüder beschützen einander.

Bu kollar olmadan yüzün ve kalbin olmadan o güzel kalbin, Rach ve

Ohne diese Waffen Und Ihr Gesicht und Herz Ihr gutes Herz, Rach, und.

Louie, seni hep seve seve kollarım ama bu adil değil, tamam mı?

Louie, ich springe immer gerne für dich ein, aber das ist unfair, okay?

Ben seni kollarım Maverick.

Ich bin Ihr Flügelmann, Maverick.

Bu dört ilaç ayaklar ve kollar için.

Diese vier Produkte für Ihre Arme und Beine,

Bu kollar paraşütleri yönetmemize imkan sağlayacak.

Mit diesen Einschnitten können wir lenken.