Konuşayım

Hayır, niye konuşayım ki?

Nein, wieso sollte ich?

Ben de sana açık konuşayım.

Ich will auch offen sein.

Ben gidip Jake ile konuşayım.

Ich werde mit Jake reden.

O zaman onunla bir konuşayım.

Dann werde ich mit ihm reden.

Lütfen baba, izin ver onunla konuşayım.

Bitte, Vater, lass mich mit ihm sprechen.

Tamam, ben de Parrish ile konuşayım.

Alles klar. Ich rede mit Parrish.

Pekala, bu arada ben de gidip Hillier ile tekrar konuşayım.

Okay. In der Zwischenzeit werde ich noch einmal mit Hillier sprechen.

Angela Petrelli ile bir kez daha konuşayım

Lassen Sie mich nochmal mit Angela Petrelli reden.

O halde bırak onunla ben konuşayım.

Nun, dann lass mich mit ihr reden.

Ama bırak Koç Daniels ile bir konuşayım ve halledelim bu işi

Lass mich mit Coach Daniels reden und dann regeln wir das.