Londra için Türkçe-Almanca çeviriler:

London · Londoner · diğer çevirileri

Londra London

Londra da aynı New York gibi bir özgürlük denizidir ve teröristler için bir hedef.

London, wie auch New York, ist ein Leuchtturm des Friedens und ein Ziel für Terroristen.

Londra'yı konuşuyorum. Paris'i konuşuyorum. Ekstra harcamaların için gizli bir hesabı konuşuyorum

Ich spreche von London, von Paris, von einem Geheimkonto für Ihre Sonderausgaben.

Bay Tantony ilk defa Londra'yı ziyarete geliyor.

Das ist Mr. Tantonys erster Besuch in London.

Londra Londoner

Londra'da sahneye çıkışınız için bir avans.

Ein Vorschuss für Euer Londoner Debüt.

Dün gece Londra muhabiri telgraf çekti.

Der Londoner Reporter telegrafierte gestern.

Londra'daki bir sokak büyücüsünden.

Von einem Londoner Straßenzauberer.