Madde antimadde

Madde-antimadde tepkimesinin belirli türleri tarafından oluşturulurlar.

Sie entstehen durch bestimmte Materie-Antimaterie-Reaktionen.

Büyük olasılıkla bir tür madde-antimadde reaktörü.

Es ist wohl eine Art Materie-Antimaterie-Reaktor.

Tapınak alanının çevresinde madde-antimadde jeneratörünü yeniden programlayarak bir iyonik kesilme alanı yaratalım.

Ich konfigurierte den Materie-Antimaterie-Generator neu, um ein ionisches Zerstörungsfeld um den Tempel zu erzeugen.