Manolo

İyi şanslar Manolo!

Viel Glück, Manolo!

Benim Manolo Blahniks'im.

Meine Manolo Blahniks.

Millet, bu benim oğlum Manolo!

Leute, das ist mein Sohn, Manolo!

Manolo ve Juanito da ana güçlerimizle ordu kışlalarına saldıracak. Anlaşıldı mı?

Manolo und Juanito greifen mit unseren Hauptstreitkräften die Kasernen an ja?

Senin gibi Manolo.

Wie du, Manolo.

Ama Manolo bunu nasıl başardı?

Aber wie hat Manolo das geschafft?

Madem Manolo Blahnik'la depresyon geçiyor. Alalım Manolo Blahnik biz de.

Fals Manolo Blahnik gut gegen Depression ist, kaufen wir ein paar.

Manolo oldukça çekici biri.

Manolo ist sehr charmant.

Manolo evde mi?

Ist Manolo da?

Ama Peder Manolo beni kandırdı.

Aber Pater Manolo hat mich betrogen.