Metropolitan

METROPOLITAN HAPISHANESİ BROOKLYN, NEW YORK

Städtisches Untersuchungsgefängnis Brooklyn, New York

Sarah Jane Smith, Metropolitan Dergisi'nde eskiden bağımsız araştırmacı bir gazeteciydi.

Sarah Jane Smith, war eine freie, nachforschende Journalistin, früher beim Metropolitan Magazin.

Metropolitan Sanat Müzesi, Morgan Kütüphanesi, Fransız Aşçılık Enstitüsü New York Borsası.

Metropolitan Museum, Morgan Library, French Culinary Institute, New York Stock Exchange.

Ben Metropolitan Müzesi'nde çalışıyorum.

Ich arbeite im Metropolitan Museum.

Metropolitan Müzesindeki hayır kurumları için açık arttırmadaydım.

Ich war im Metropolitan Kunstmuseum bei einer Benefiz-Veranstaltung.

Metropolitan Club'da öğlen yemeği.

Mittagessen im Metropolitan Club?

Atlanta Metropolitan Hastanesi.

Atlanta Metropolitan Hospital.

Metropolitan tiyatrosunda La Traviata'nın bir matinesi vardır.

Es gab eine Matinee von La Traviata im Metropolitan.

Jenny Tuffle Metropolitan Operası'nda.

Jenny Tuffle in der Metropolitan.