Morozov

Kiryl Morozov, Putin'in en güvenilir danışmanlarından biri.

Kiryl Morozov ist einer der vertrauenswürdigsten Berater von Putin.

Kiryl Morozov çok iyi korunan bir paranoyak.

Kiryl Morozov ist paranoid und sehr gut bewacht.

Morozov, ne kadar kaldı?

Morozov, wie lange noch?

Morozov, yardım et bana.

Morozov! Helfen Sie mir!

Morozov sana ne söyledi? Ne bileyim.

Was hat dir Morozov da hinten erzählt.

Onun gerçek adı Kiryl Morozov.

Sein echter Name ist Kiryl Morozov.