morse

Morse

Bu geminin komutanı hâlâ benim Ajan Morse bu da demek oluyor ki yeni emirlerin var.

Ich bin immer noch der Kommandant dieses Schiffes, Agent Morse, dass bedeutet, Sie haben neue Befehle.

Ajan Morse, Hydra uzaylı şehrinin burada olduğunu biliyor ve buraya doğru geliyorlar.

Agent Morse, Hydra weiß, dass die Alien-Stadt hier ist. Und sie kommen in unsere Richtung.

Suzanne, bu editörümüz, Phil Hartley ve ses editörü, Elliot Morse.

Suzanne, das sind unser Bildcutter, Phil Hartley und Toncutter, Elliot Morse.

Veriyi, mors alfabesine çeviriyorum.

Wandle Daten in Morsezeichen.

Mors Alfabesi olarak bilinen ilkel bir iletişim türü.

Eine primitive Art der Kommunikation, genannt morsen.

Carrie Morse, Stacey Goff, Vivian Russell hepsini biliyoruz.

Carrie Morse, Stacey Goff, Vivian Russell wir wissen von ihnen.

Mors alfabesiyle "Hayır" demeye çalışıyor.

Sie blinzelt "nein", in Morsecode.

Hayır, Morse'nin programına göre iki haftadan önce olmaz.

Nein, frühestens in zwei Wochen, je nach Morses Terminkalender.

Hala mors alfabesiyle mi konuşuyor?

Redet er immer noch in Morsezeichen?

Pekâlâ Bay Tusk. .bir mors mutlaka yüzmeyi öğrenmelidir.

Tja, Mr. Tusk Walrösser müssen schwimmen lernen.