Pike

Bucket, Annem, Pike.

Hinken? Hinken, Mutter.

Bay Pike ile görüşebilir miyim lütfen?

Könnte ich bitte Mr. Pike sprechen?

Benim adım Christopher Pike.

Ich bin Christopher Pike,

Kaptan Christopher Pike, Enterprise.

Captain Christopher Pike, Enterprise.

Pike bizi başka niçin görmek istesin?

Warum sonst sollte Pike uns sehen wollen?

Bay Pike ile görüşmek istiyor.

Sie möchte Mr. Pike sprechen.

Christopher Pike, USS Atılgan'ın Kaptanı

Christopher Pike, Captain, U.S.S. Enterprise

Pike, hep en iyi ve en parlak adamlarımızdan olduğunu söylemişti.

Pike sagte immer, Sie seien einer der Besten und Klügsten.

Benim adım Pike.

Ich bin Pike.

Siz varsınız, Kumandan Mendez ve Kaptan Christopher Pike var.

Sie, Commodore Mendez und Captain Christopher Pike. Abgelehnt.