Ra

Ra uçakları göndererek bizi bombaladı!

Ras Gleiter haben uns bombardiert.

Ra's Al Ghul'un kılıç darbesinden sonra hayatta kalan adam Ra's Al Ghul olacaktır.

Der Mann, der das Schwert Ra's al Ghuls überlebt soll Ra's al Ghul werden.

Ra's Al Ghul?

Ra's Al Ghul?

Ra's al Ghul Oliver Queen'in cesedini istiyor.

Ra's al Ghul möchte Oliver Queens Überreste.

Ra's Al Ghul'a iletirim.

Ich informiere Ra's Al Ghul.

Ra's Al Ghul'un isteği bizim de isteğimizdir!

Der Wille Ra's al Ghuls ist unserer!

Ra's al Ghul'un kızıyım.

Tochter von Ra's al Ghul.

Ra's al Ghul da kardeşini geri getirsin.

Ra's al Ghul wird deine Schwester zurückholen.

Ra's Al Ghul olacaksın.

Du wärst Ra's Al Ghul.

Ama ya çocuk Ra's Al Ghul'un kaçmayı başaran çocuğu?

Aber das Kind. Das Kind von Ra's Al Ghul ist entkommen.