Roberts

Robert de niro partisi veriyoruz.

Wir schmeißen eine Robert-De-Niro-Party.

Robert Munson'un silah kaçakçılığı yaptığını belgelemem gerekiyor.

Sie müssen Robert Munsons Beteiligung an Waffenverkäufen dokumentieren.

İyi geceler Mary Robert.

Gute Nacht, Mary Robert.

Robert, yardımına ihtiyacım var.

Robert, ich brauche Ihre Hilfe.

Robert, bizim gibi insanların evlilikleri asla mutsuz değildir.

Robert, Menschen wie wir sind niemals unglücklich verheiratet.

İyi akşamlar Robert.

Guten Abend, Robert.

Çabuk gel Robert.

Robert, komm schnell.

Robert seni arıyor.

Robert sucht dich.

Robert, Jacques'ın yeğeni.

Robert, Jacques' Neffe.

Bu arada ben Robert.

Ich bin übrigens Robert.