Royalton

Bu benim için kolay bir karar değil, Bay Royalton.

Das ist keine leichte Entscheidung für mich, Mr. Royalton.

THE RACING CHRONICLE ROYALTON HAPSEDİLDİ

THE RACING CHRONICLE ROYALTON INHAFTIERT

Tarihin en hızlı Grand Prix yarışçısı Top Mermisi Taylor Royalton yarış arabalarından, yeni GRX'ini kullanıyor.

Cannonball Taylor. Der schnellste Grand-Prix-Fahrer der Geschichte. Er fährt den neuen GRX von Royalton Race Cars.

Nasıl isterseniz, Bay Royalton.

Wie Sie meinen, Mr. Royalton.

mısınız acaba Bay Royalton?

Oh, haben Sie Hunger, Mr. Royalton?

Royalton Sanayi'nin başkanı ve yönetim kurulu başkanı.

Präsident und Vorsitzender von Royalton Industries.

ROYALTON VE EZİCİ BLOK DAVASINDA BAŞ TANIK!

HAUPTZEUGE IM BETRUG ROYALTON UND CRUNCHER!

E.P. ARNOLD ROYALTON SUÇLANDI

E.P. ARNOLD ROYALTON ANGEKLAGT