Ryan

Ryan, koreografin oldukça yaratıcı.

Ihre Choreographie ist sehr kreativ.

İyi akşamlar Bay Ryan.

Guten Abend Mr. Ryan.

Ryan, yardımına ihtiyacım var.

Ryan, ich brauche deine Hilfe.

Seni her zaman seveceğim Ryan.

Ich werde dich immer lieben, Ryan.

Ryan, seni biriyle tanıştırmak istiyorum.

Ryan. Ich möchte Sie jemandem vorstellen.

Bir noktada, Ryan bir seçim yapmak zorunda kalacak

Irgendwann wird Ryan eine Entscheidung treffen müssen:

Ryan, beni duyuyor musun?

Ryan, können Sie mich hören?

Tom Ryan için bir alkış!

Applaus für Tom Ryan.

Ryan Hardy'nin saldırısı sonucu üç parmağı kırıldı.

Ryan Hardys Tätlichkeit resultierte in drei gebrochenen Fingern.

İyi geceler Ryan.

Gute Nacht, Ryan.