SAVAŞIYOR

VE HAKİKAT VE ÖZGÜRLÜK İÇİN SAVAŞIYOR.

UND FÜR WAHRHEIT UND FREIHEIT KÄMPFT.