Sarah

Ama Sarah Fuller'ın güya eşcinsel komşularının kimliğini belirledik.

Aber wir identifizierten Sarah Fullers schwule oder nicht-so-schwule Nachbarn.

Sarah, bize bir şey olmayacak.

Sarah uns wird nichts passieren.

Chuck, Sarah seni öldürmeye çalışıyor.

Chuck, Sarah versucht, dich umzubringen.

Bak, bu bir oyun değil, Sarah.

Schau, dies ist kein Spiel, Sarah.

Sarah, her şey kontrol altındaydı.

Sarah, ich hatte alles unter Kontrolle.

Sarah bu insanlar çok tehlikeli.

Sarah, diese Leute sind gefährlich.

Sarah'nın kocaman bir kalbi vardı.

Sarah hatte ein großes Herz.

İyi geceler, Sarah.

Gute Nacht, Sarah.

Sarah, buraya gel!

Sarah, komm her!

Sarah da kim?

Wer ist Sarah?