Sarek

Gemiye hoş geldiniz Büyükelçi Sarek.

Willkommen an Bord, Botschafter Sarek.

Sarek. Skon'un çocuğu Solkar'ın çocuğu oğlunun bedeni hâlâ nefes alıyor.

Sarek Kind von Skon, Kind von Solkar der Körper deines Sohnes atmet noch.

Büyükelçi Sarek Legaranlılarla olan görüşmeleri başarıyla sonlandırdı.

Botschafter Sarek verhandelte erfolgreich mit den Legaranern.

Eğer Sarek'i benim gibi görseniz boş boş yatakta kendi kendine fısıldayıp duran

Wenn Sie Sarek sehen könnten, wie er dahinsiecht, Selbstgespräche führt

Sarek yukarıda bekliyor, komutanım.

Sarek erwartet Sie oben, Sir.

Büyükelçi Sarek gücünün?

Ist Botschafter Sarek?

Kaptan, Büyükelçi Sarek ve karısı, benim annem ve babam.

Captain, Botschafter Sarek und seine Frau sind meine Eltern.

Ama Sarek ile olan kavgan bitti Spock.

Ihr Streit mit Sarek ist vorbei, Spock.

Ve sen, Sarek.

Und du, Sarek.

Sarek ve Spock

Sarek und Spock