Song

Song

Yüksek mertebede, bilgin bir savaşçı, Song Hanedanlığı'na sadık bir kahraman, Sidao!

Ein Gelehrten-Krieger von höchstem Rang loyal gegenüber der Song-Dynastie

Yarın, Bay Song burada olacak.

Morgen wird Herr Lehrer SOng kommen.

Profesör River Song. Arkeoloğum.

Professor River Song, Archäologin.

Doktor River Song.

Doktor River Song.

Bay Song yardım edin.

Herr Lehrer Song Hilfe.

Profesör River Song. Arkeologum.

Professor River Song, Archäologe.

Bay Song, acele edin.

Herr Lehrer Song, schnell.

Bay Song mu geliyor?

Herr Lehrer Song kommt?

Ben geldim, Kim song!

Ich bin, Kim Song.

Bayan Pond, Dr. Song, hadi!

Miss Pond, Dr Song, jetzt!