Soruşturmam

Soruşturmam sırasında bulduğum tek anormallik madde-enerji sinyal oranında geçici bir artış.

Die einzige Anomalität ist eine temporäre Erhöhung in der Materie-Energiesignal-Ratio.

Hayır, bu benim soruşturmam.

Nein, das ist meine Untersuchung.

Burası benim departmanım, bu da benim soruşturmam.

Das ist mein Department, meine Ermittlung.