Strahm

Bu da özel ajan Peter Strahm.

Das ist Special Agent Peter Strahm.

Özel ajan Strahm'ın Ofisi.

Special Agent Strahms Büro.

Merhaba ajan Strahm

Hallo Agent Strahm.

Selam. Bu Peter Strahm.

Hier ist Peter Strahm.

Ajan Strahm orada mı?

Ist Agent Strahm anwesend?

Diyelim ki Strahm, Seth Baxter'ı seni Jigsaw'ın suç ortağı göstermek amacıyla öldürdü.

Sagen wir, Strahm tötete Seth Baxter, damit Sie als Jigsaws Komplize dastehen.

Şüphelinin adı Peter Strahm. Evet, bu doğru.

Name des Verdächtigen ist Peter Strahm.