Suna

O benim annem, size teşekkürlerini sunuyor.

Sie ist meine Mutter. Sie dankt Euch.

Sen gerçek bir Spaceballs'sun.

Sie sind ein echter Spaceball.

Ama buna karşıt bir sav sunmama izin verirsen

Aber wenn ich ein Gegenargument vorbringen dürfte

CANAVAR, İNSAN ETİNİ MİSAFİRLERİNE SUNMUŞ!

UNGEHEUER SERVlERTE GÄSTEN menschliche ORGANE!

Benim grubum gerçek diyalog imkanı sunan bir sığınaktır.

Meine Gruppe ist ein Rückzugsort für echte Dialoge.

Artık sen, tamamen bir Klingon sun.

Sie sind jetzt rein klingonisch.

Sen sen tomurcuklanan bir Çehov'sun.

Sie sind ein erblühender Tschechow.

Sen bir Klingon'sun;

Sie sind Klingone.

Saygini sun, Menelaus.

Grüßt ihn, Menelaos.

Ne Saharov'sun ne de Şçaranski.

Bist kein Sakharov oder Shcharansky.